Kallelse till årsmöte 2020

Medlemmarna i Högklints Villaägareförening kallas härmed till årsmöte.

Tid: 15 juli kl 18.00
Plats: Kuse gård (medtag stol). Vid bra väderlek fortsätter vi efter mötet till stranden för korvgrillning.

Ytterligare information finns i det bifogade dokumentet. Under vecka 27 delas detta även ut i postlådor, samt anslås på hemsidan och på föreningens anslagstavla.

Med vänliga hälsningar, Styrelsen

ÅRSMÖTE kallelse 2020.pdf

Julbad

Samling på stranden nedanför Fridhems kaffestuga på julafton kl 10.30. Föreningen kommer att stå för värmande glögg och pepparkakor. För de som inte kan deltaga eller önskar inleda nya året med ett dopp, kommer det att finnas möjlighet på nyårsdagen, samma tid, dock utan traktering.

Inbjudan till picknick och diskussion om föreningens framtid

Under årsmötet 8 juli 2016 avgick tre av de fyra ordinarie ledamöterna efter att ha suttit sina mandatperioder. De två suppleanterna avgick också. Valberedningen hade, trots idogt arbete, inte lyckats hitta ersättare.

Årsmötet beslöt därför att bordlägga frågan om val av nya styrelsemedlemmar, suppleanter, revisorer, valberedning och festkommitté. Ett nytt möte ska hållas på Fridhemsstranden tisdagen den 26/7 kl 18.00 för att diskutera föreningens framtid och försöka få fram nya ledamöter. Om vädrets makter är emot oss flyttas mötet till torsdagen den 28/7.

Inbjudan delas ut i samtliga brevlådor inom området. Du kan också läsa den här: Inbjudan picknick HK 26 juli.

Välkommen!

Kallelse till årsmöte 2016 – uppdaterad

Årsmöte 2016 kommer att hållas på Nygårds herrgård fredagen den 8 juli*. Efter mötet hålls den sedvanliga sommarfesten.

Kallelse till årsmöte i Högklints Villaägarförening

Årsmötet hålls på Nygårds Herrgård fredagen den 8 juli kl 18.00. Medlem som önskar ta upp motion eller fråga ska lämna in detta till styrelsen senast en vecka innan mötet på e-postadressen info@hogklint.se.

Har du glömt betala medlemsavgiften? Sätt in 100 kronor på PlusGiro 188 619-1 och glöm inte skriva namn och adress!

Välkomna! /Styrelsen (Anna, Charlotte, Jan, Tove & Katinka)

Styrelsen behöver fler medlemmar! För att föreningen ska kunna bedriva ett bra arbete och hjälpa till att skapa en fin gemenskap inom Högklintsområdet är det viktigt att styrelsen består av engagerade ledamöter, gärna boende i området under en större del av året.

Är du intresserad av att vara med? Känner du någon du tror skulle vara intresserad? Hör av dig till årets valberedning Stefan och Göran på valberedning@hogklint.se

Inbjudan till sommarfest

Efter årsmötet hålls den traditionsenliga sommarfesten. För det facila priset av 250 kr per person (125 kr för barn) får du god mat (helgrillat lamm), kaffe och tårta, lotterier och en trevlig kväll i goda grannars sällskap. Övrig dryck ingår ej så glöm inte ta med dig detta själv!

Anmäl er senast 1 juli genom att sätta in aktuellt belopp direkt på PlusGiro 188 619-1 eller maila till info@hogklint.se och betala sedan på festen. Glöm inte att skriva namn, adress och antal
barn/vuxna!

Välkomna! /Festkommittén (Kristina, Eva & Peter)

*Årsmötet 2015 beslöt att årsmöte 2016 ska hållas andra veckan i juli, och tyvärr var Nygårds bokad på lördagen i denna vecka, därför hålls mötet på fredagen.

Sommarfest 2015

Efter årsmötet var det dags för den årliga sommarfesten!

Härligt solsken, helgrillat lamm, trevligt sällskap, finfina lotterivinster och skön sång bäddade för en mycket trevlig kväll 🙂

(Klicka på bilderna för att se dem i större format.)


Under kvällen bjöds det även på skön sång av gospelkören Gudskelov från Lärbro, med några smakprov ur deras repertoar nedan:

(Ursäkta skakigheten, inte alltid enkelt att klappa händerna och filma stadigt på samma gång.)

Tack festkommittén för ett väl utfört arbete och tack alla som var med och gjorde kvällen så trevlig!

Årsmöte 2014/2015

Föreningens årsmöte hölls på Nygårds den 5 augusti kl 18.00 i strålande sol och ett trettiotal medlemmar närvarade.

Föreningens syfte är att

  • verka för skyddet av naturen inom det s.k. Högklintsområdet,
  • tillvarata föreningsmedlemmarnas gemensamma intressen inom området, särskilt vad avser ordning och trivsel,
  • verka som en remissinstans mot Region Gotland, hembygdsföreningen och andra intressenter, samt
  • driva utvecklingsfrågor som gagnar Högklintsområdet.

Under mötet hölls en kort diskussion kring ovanstående givet att ett knappt 50-tal av de över 250 fastigheterna inom området är medlemmar i föreningen (vilket också medför en viss svårighet att rekrytera medlemmar till styrelse- och andra poster i föreningsarbetet), och med tanke på hur styrelsen är sammansatt (i dagsläget är endast 1 av styrelsemedlemmarna permanent boende i området). För att kunna driva föreningen i enlighet med stadgarna bör medlemsantalet öka på sikt, liksom att man bör sträva efter en bättre balans mellan sommar- och permanentboende i styrelsen.

Styrelsen för 2015/2016 består av

Anna Ekman
Rolf Ekman
Charlotte Narbom
Jan Ringbom
Tove Boqvist, suppleant
Katinka Rheyneclaudes, suppleant

Det beslutades att nästa årsmöte med efterföljande fest skall hållas andra veckan i juli.

Läs hela protokollet här.