månadsarkiv: april 2021

Sänkt fartgräns vid Högklint

Högklints villaägareförening har i en ansökan till Länsstyrelsen framfört önskemål om att sänka farten på vägarna i området kring Högklint till 40 km/h. Länsstyrelsen har genomfört en konsekvensutredning och funnit att det finns bra skäl att sänka farten och att ikraftträdandet och uppsättning av skyltar bör ske omgående. Se Länsstyrelsens slutliga beslut, samt kartbilagan för området som berörs.

Med vänliga hälsningar, Styrelsen