Kallelse till årsmöte 2021

Medlemmarna i Högklints Villaägareförening kallas härmed till årsmöte med efterföljande korvgrillning på stranden.

Tid: 14 juli kl 18.00
Plats: Kuse gård

Denna kallelse kommer även att delas ut i postlådor, samt anslås på föreningens anslagstavla under vecka 26.

Dagordning och ekonomisk redovisning kommer att finnas tillgängliga på årsmötet då även övriga frågor kan anmälas. Sådana kan även mailas direkt till ordföranden (se kallelsen).

Med vänliga hälsningar, Styrelsen