Styrelsen

Föreningens styrelse 2021/2022

Gunnar Smitterberg, ordförande

Tomas Lundh, kassör

Johan Dalén, sekreterare

Sophie Gill, styrelseledamot

Jane Rastad, suppleant