Styrelsen

Föreningens styrelse 2019/2020

Gunnar Smitterberg, ordförande

Tomas Lundh, kassör

Johan Dalén, sekreterare

Jane Rastad, suppleant

Sophie Gill, suppleant