månadsarkiv: juni 2023

Information om årsmöte med efterföljande lammgrillning

Högklints villaägareförening kallar till årsmöte med efterföljande lammgrillning.
Plats: Kuse Gård
Tid: Onsdag 19.7 2023, kl 18.00

Röstberättigad är den som betalt årsavgift för verksamhetsåret 2022-23, via
swish 123 128 54 93 eller bankgiro 5944-1402. Glöm inte att ange namn och vilket år betalningen avser. Dagordning och ekonomisk redovisning kommer att finnas tillgängliga på årsmötet då även övriga frågor kan anmälas. Sådana kan även mailas i förväg direkt till ordföranden.

Gällande lammgrillningen måste anmälan med betalning ske absolut senast måndag 10.7 via swishnummer som ovan. Ange namn och antal gäster (vuxna, ungdom, barn).
Om färre än 30 gäster kan grillningen behöva ställas in liksom vid hotande oväder, detsamma om rådande grillbegränsningar utvidgas. Vid inställd grillning sker givetvis återbetalning. Om stort intresse har vi en övre deltagargräns på cirka 70
personer.

För att hålla nere kostnaden måste var och en medföra egen dryck (inkl. kaffe), tallrik, glas, bestick, kaffekopp, servett. Föreningen bjuder på kaka till kaffet. Om strålande väder rekommenderas solglasögon och/eller solhatt. Liksom förgående år planeras lotteri och gäster uppmuntras att bidra med vinster t.ex. i form av hembakat e.d.

Pris: Vuxen 350kr, ungdom 8-13 år 150kr, barn under 8 gratis.

Dagen innan årsmötet, dvs. tisdag 18.7, avser vi att genomföra röjning av strandängen, dit alla intresserade är välkomna. Vi startar kl. 10.00 med en genomgång av vad som behöver göras. Ta gärna med t.ex. sekatör, trimmer, grensax (och kaffekorg!).

Gå med i Högklints villaägareförening och bidra till en ännu trivsammare närmiljö! Årsavgift 150kr/hushåll Du som inte redan gjort det, meddela gärna mailadress till
Sophie Gill (se nedan) för att lättare nås av aktuell information
Föreningens hemsida är www.hogklint.se
Facebook-grupp: Högklints villaägareförening
Föreningens anslagstavla finns vid korsningen Högklintsvägen-
Fridhemsvägen(”gamla busshållplatsen”).

VÄLKOMNA önskar styrelsen!

Gunnar Smitterberg, ordf, gunnar.smitterberg@gmail.com
Tomas Lundh, kassör, lundhkuse@gmail.com
Johan Dalén, sekreterare, johandalen49@gmail.com
Sophie Gill, ansvarig hemsida, gill.sophie@gmail.com