månadsarkiv: maj 2023

Kallelse till årsmöte 2023

Medlemmarna i Högklints Villaägareförening kallas härmed till årsmöte med efterföljande lammgrillning.

Årsmötet
Tid: 19 juli kl 18.00
Plats: Kuse gård
För att vara röstberättigad krävs betald årsavgift. Dagordning och ekonomisk redovisning kommer att finnas tillgängliga på årsmötet då även övriga frågor kan anmälas. Sådana kan även mailas direkt till ordföranden (Gunnar Smitterberg: gunnar.smitterberg@gmail.com).

Medlem i föreningen blir man genom att betala 150kr/hushåll i årsavgift via Swish 123 128 54 93 eller Bankgiro 5944-1402.

Lammgrillningen
Anmäl din närvaro senast onsdag 5 juli via inbetalning swishnr som ovan.
Ange namn och antal gäster (vuxen, ungdom, barn).

Med vänliga hälsningar, Styrelsen