månadsarkiv: augusti 2023

Information från årsmöte 2023

Föreningens årsmöte ägde rum på Kuse gård 19.7 2023 följt av
lammgrillning, kaffe, lotteri och allsång och samlade cirka 80 deltagare.

Vad gäller ekonomin har föreningen de senaste åren haft en stabil kassa
på cirka 10000kr. Allt arbete sker ideellt men eftersom material, avgifter
till bank, hemsida mm kostar så är det en fördel om vi är många
medlemmar.

Föreningens syfte är att skapa trivsel och sammanhållning för
alla (permanent- och sommar-)boende i området, hålla kontakt med
markägarna och förankra beslut och förslag som berör dessa samt
kontakta Regionen och myndigheter i frågor som berör området.
Eftersom strand och strandäng utgör en stor del av vårt ”gemensamma”
område där de flesta boende i området vistas vid upprepade eller enstaka
tillfällen känns det naturligt att en stor del av föreningens arbete nedläggs
här.

Exempel på vad som utförts 2022-23 är följande:
– Renovering av stora trappan från strandängen ned mot stranden i form av
förstärkning med gjutning av delar av fundamentet samt ytterligare
dräneringsrör
– Strandstädning
– Röjning av sly och buskage på strandängen
– Inventering och rengöring av vägskyltar
– Röjning av skymmande buskage korsningen Högklintsvägen-
Fridhemsvägen
– Avverkning av döda träd i korsningen Släkevägen-Kusevägen

Medlem i föreningen blir man genom att betala 150kr/hushåll i årsavgift
via
Swish 123 128 54 93
eller
Bankgiro 5944-1402

Föreningen vill öka möjligheterna till effektivare kontakt med
medlemmarna och vi ber därför alla som inte redan gjort det att meddela
sina mailadresser och adresser till gill.sophie@gmail.com

En Facebook-grupp bildades förra året, heter Högklints villaägareförening,
dessutom finns alltså hemsidan samt föreningens anslagstavla i
korsningen Högklintsvägen-Fridhemsvägen (”gamla busshållplatsen”).

Liksom tidigare vädjar vi till fastighetsägare att tillse att häckar och träd
hålls inklippta för att förbättra sikt och underlätta framkomlighet både för
oss själva och för transporter och utryckningsfordon.
I detta sammanhang är det värt att påpeka att inom hela vårt område
gäller högerregeln om inte annat är skyltat, dvs. trafik på Kusevägen och
Högklintsvägen har ej generellt företräde i förhållande till anslutande
mindre väg.

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I FÖRENINGEN
(och om du är intresserad meddela någon i styrelsen om du vill ingå i vår
frivilliga arbetsgrupp, obs inget bindande åtagande, och delta i ev.
röjningsprojekt framöver.)
Har du förslag på frågor som du tror berör föreningen så kontakta någon i
styrelsen.

Styrelse verksamhetsåret 2023-24
Gunnar Smitterberg, ordförande, gunnar.smitterberg@gmail.com
Tomas Lund, kassör, lundhkuse@gmail.com
Johan Dalén, sekreterare, johandalen49@gmail.com
Sophie Gill, ansvarig för hemsidan, gill.sophie@gmail.com
Jane Rastad, suppleant, janerastad@gmail.com
Leonard Daun, suppleant, daun.leonard@gmail.com

Ekonomisk rapport från 2022-23 kan du läsa här.