Kallelse till årsmöte 2022

Medlemmarna i Högklints Villaägareförening kallas härmed till årsmöte med efterföljande lammgrillning. Se denna kallelse för fullständig information.

Årsmötet
Tid: 13 juli kl 18.00
Plats: Kuse gård
För att vara röstberättigad krävs betald årsavgift. Dagordning och ekonomisk redovisning kommer att finnas tillgängliga på årsmötet då även övriga frågor kan anmälas. Sådana kan även mailas direkt till ordföranden (se kallelsen).

Lammgrillningen
Anmälan måste ske absolut senast måndag 4 juli. (Se kallelsen för mer info.)

Röjning av strandängen
Dagen innan årsmötet och lammgrillningen, dvs 12 juli, kl 10 är alla intresserade välkomna till strandängen för att hjälpa till med det som behöver göras där. (Se kallelsen för mer info.)

Med vänliga hälsningar, Styrelsen