Kallelse till årsmöte 2024

Medlemmarna i Högklints Villaägareförening kallas härmed till årsmöte med efterföljande lammgrillning.

Årsmötet
Tid: 11 juli kl 18.00
Plats: Kuse gård
För att vara röstberättigad krävs betald årsavgift. Dagordning och ekonomisk redovisning kommer att finnas tillgängliga på årsmötet då även övriga frågor kan anmälas. Sådana kan även mailas direkt till ordföranden (Gunnar Smitterberg: gunnar.smitterberg@gmail.com).

Medlem i föreningen blir man genom att betala 150kr/hushåll i årsavgift via Swish 123 128 54 93 eller Bankgiro 5944-1402.

Vi återkommer med mer information om grillningen.

Vi kan också berätta att det blir röjning på ängen ovanför stranden dagen innan årsmötet, onsdagen 10 juli

Med vänliga hälsningar, Styrelsen

Information från årsmöte 2023

Föreningens årsmöte ägde rum på Kuse gård 19.7 2023 följt av
lammgrillning, kaffe, lotteri och allsång och samlade cirka 80 deltagare.

Vad gäller ekonomin har föreningen de senaste åren haft en stabil kassa
på cirka 10000kr. Allt arbete sker ideellt men eftersom material, avgifter
till bank, hemsida mm kostar så är det en fördel om vi är många
medlemmar.

Föreningens syfte är att skapa trivsel och sammanhållning för
alla (permanent- och sommar-)boende i området, hålla kontakt med
markägarna och förankra beslut och förslag som berör dessa samt
kontakta Regionen och myndigheter i frågor som berör området.
Eftersom strand och strandäng utgör en stor del av vårt ”gemensamma”
område där de flesta boende i området vistas vid upprepade eller enstaka
tillfällen känns det naturligt att en stor del av föreningens arbete nedläggs
här.

Exempel på vad som utförts 2022-23 är följande:
– Renovering av stora trappan från strandängen ned mot stranden i form av
förstärkning med gjutning av delar av fundamentet samt ytterligare
dräneringsrör
– Strandstädning
– Röjning av sly och buskage på strandängen
– Inventering och rengöring av vägskyltar
– Röjning av skymmande buskage korsningen Högklintsvägen-
Fridhemsvägen
– Avverkning av döda träd i korsningen Släkevägen-Kusevägen

Medlem i föreningen blir man genom att betala 150kr/hushåll i årsavgift
via
Swish 123 128 54 93
eller
Bankgiro 5944-1402

Föreningen vill öka möjligheterna till effektivare kontakt med
medlemmarna och vi ber därför alla som inte redan gjort det att meddela
sina mailadresser och adresser till gill.sophie@gmail.com

En Facebook-grupp bildades förra året, heter Högklints villaägareförening,
dessutom finns alltså hemsidan samt föreningens anslagstavla i
korsningen Högklintsvägen-Fridhemsvägen (”gamla busshållplatsen”).

Liksom tidigare vädjar vi till fastighetsägare att tillse att häckar och träd
hålls inklippta för att förbättra sikt och underlätta framkomlighet både för
oss själva och för transporter och utryckningsfordon.
I detta sammanhang är det värt att påpeka att inom hela vårt område
gäller högerregeln om inte annat är skyltat, dvs. trafik på Kusevägen och
Högklintsvägen har ej generellt företräde i förhållande till anslutande
mindre väg.

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I FÖRENINGEN
(och om du är intresserad meddela någon i styrelsen om du vill ingå i vår
frivilliga arbetsgrupp, obs inget bindande åtagande, och delta i ev.
röjningsprojekt framöver.)
Har du förslag på frågor som du tror berör föreningen så kontakta någon i
styrelsen.

Styrelse verksamhetsåret 2023-24
Gunnar Smitterberg, ordförande, gunnar.smitterberg@gmail.com
Tomas Lund, kassör, lundhkuse@gmail.com
Johan Dalén, sekreterare, johandalen49@gmail.com
Sophie Gill, ansvarig för hemsidan, gill.sophie@gmail.com
Jane Rastad, suppleant, janerastad@gmail.com
Leonard Daun, suppleant, daun.leonard@gmail.com

Ekonomisk rapport från 2022-23 kan du läsa här.

Information om årsmöte med efterföljande lammgrillning

Högklints villaägareförening kallar till årsmöte med efterföljande lammgrillning.
Plats: Kuse Gård
Tid: Onsdag 19.7 2023, kl 18.00

Röstberättigad är den som betalt årsavgift för verksamhetsåret 2022-23, via
swish 123 128 54 93 eller bankgiro 5944-1402. Glöm inte att ange namn och vilket år betalningen avser. Dagordning och ekonomisk redovisning kommer att finnas tillgängliga på årsmötet då även övriga frågor kan anmälas. Sådana kan även mailas i förväg direkt till ordföranden.

Gällande lammgrillningen måste anmälan med betalning ske absolut senast måndag 10.7 via swishnummer som ovan. Ange namn och antal gäster (vuxna, ungdom, barn).
Om färre än 30 gäster kan grillningen behöva ställas in liksom vid hotande oväder, detsamma om rådande grillbegränsningar utvidgas. Vid inställd grillning sker givetvis återbetalning. Om stort intresse har vi en övre deltagargräns på cirka 70
personer.

För att hålla nere kostnaden måste var och en medföra egen dryck (inkl. kaffe), tallrik, glas, bestick, kaffekopp, servett. Föreningen bjuder på kaka till kaffet. Om strålande väder rekommenderas solglasögon och/eller solhatt. Liksom förgående år planeras lotteri och gäster uppmuntras att bidra med vinster t.ex. i form av hembakat e.d.

Pris: Vuxen 350kr, ungdom 8-13 år 150kr, barn under 8 gratis.

Dagen innan årsmötet, dvs. tisdag 18.7, avser vi att genomföra röjning av strandängen, dit alla intresserade är välkomna. Vi startar kl. 10.00 med en genomgång av vad som behöver göras. Ta gärna med t.ex. sekatör, trimmer, grensax (och kaffekorg!).

Gå med i Högklints villaägareförening och bidra till en ännu trivsammare närmiljö! Årsavgift 150kr/hushåll Du som inte redan gjort det, meddela gärna mailadress till
Sophie Gill (se nedan) för att lättare nås av aktuell information
Föreningens hemsida är www.hogklint.se
Facebook-grupp: Högklints villaägareförening
Föreningens anslagstavla finns vid korsningen Högklintsvägen-
Fridhemsvägen(”gamla busshållplatsen”).

VÄLKOMNA önskar styrelsen!

Gunnar Smitterberg, ordf, gunnar.smitterberg@gmail.com
Tomas Lundh, kassör, lundhkuse@gmail.com
Johan Dalén, sekreterare, johandalen49@gmail.com
Sophie Gill, ansvarig hemsida, gill.sophie@gmail.com

Kallelse till årsmöte 2023

Medlemmarna i Högklints Villaägareförening kallas härmed till årsmöte med efterföljande lammgrillning.

Årsmötet
Tid: 19 juli kl 18.00
Plats: Kuse gård
För att vara röstberättigad krävs betald årsavgift. Dagordning och ekonomisk redovisning kommer att finnas tillgängliga på årsmötet då även övriga frågor kan anmälas. Sådana kan även mailas direkt till ordföranden (Gunnar Smitterberg: gunnar.smitterberg@gmail.com).

Medlem i föreningen blir man genom att betala 150kr/hushåll i årsavgift via Swish 123 128 54 93 eller Bankgiro 5944-1402.

Lammgrillningen
Anmäl din närvaro senast onsdag 5 juli via inbetalning swishnr som ovan.
Ange namn och antal gäster (vuxen, ungdom, barn).

Med vänliga hälsningar, Styrelsen

Julaftonsbad

Det lackar mot jul och på Högklint vankas det traditionsenligt julaftonsbad kl 10.30 på Fridhemsstranden vid rätt vind.

God jul och gott nytt år!

Med vänliga hälsningar, Styrelsen

Få information från föreningen via e-post

Skriv gärna upp dig på vår mejllista, då får du löpande information från föreningen!

Information från Högklints villaägareförening

Föreningens årsmöte ägde rum på Kuse gård 13.7 2022 följt av
lammgrillning, kaffe, lotteri och allsång i den härliga sommarkvällen och
samlade cirka 60 deltagare. Protokoll från årsmötet och ekonomisk
rapport finns på föreningens hemsida.

Vad gäller ekonomin har föreningen de senaste åren haft en stabil kassa
på cirka 8000 kr men trots detta beslutade årsmötet att höja årsavgiften
från 100 till 150 kr från verksamhetsåret 2023-24, detta för att kunna
bygga upp en liten buffert för ev. framtida renoveringsbehov av stora
trappan ned till stranden.

Föreningens syfte är att skapa trivsel och sammanhållning för de boende i
området, hålla kontakt med markägarna och förankra beslut och förslag
som berör dessa samt kontakta Regionen och myndigheter i frågor som
berör området.
Eftersom strand och strandäng utgör en stor del av vårt ”gemensamma”
område där de flesta boende i området vistas vid upprepade eller enstaka
tillfällen känns det naturligt att en stor del av föreningens arbete
nedläggs här. Under året har det tagit sig uttryck i att stora nedgången till
stranden dränerats och grusats, stranden städats på försommaren,
strandängen brändes på fjolårsgräs i mitten av mars samt sly och
buskage, som skymmer utsikten mot vattnet, röjdes med hjälp av ett 15-
tal medlemmar dagen före årsmötet. Dessutom har samfällighetsområdet
i korsningen Högklintsvägen-Utsiktsvägen röjts med avverkning av ett
30-tal döda träd.

Medlem i föreningen blir man genom att betala 100kr/hushåll (från verksamhetsåret 2023-24 alltså 150kr) i årsavgift via Swish 123 128 54 93 eller Bankgiro 5944-1402

Föreningen vill öka möjligheterna till effektivare kontakt med
medlemmarna och vi ber därför alla att meddela sina mailadresser och
adresser till: gill.sophie@gmail.com

En Facebook-grupp har bildats, heter Högklints villaägareförening,
dessutom finns alltså hemsidan enl. ovan samt föreningens anslagstavla i
korsningen Högklintsvägen-Fridhemsvägen (”gamla busshållplatsen”).

Liksom tidigare vädjar vi till fastighetsägare att tillse att häckar och träd
hålls inklippta för att förbättra sikt och underlätta framkomlighet både
för oss själva och för transporter och utryckningsfordon.
I detta sammanhang är det värt att påpeka att inom hela vårt område
gäller högerregeln om inte annat är skyltat, dvs. trafik på Kusevägen och
Högklintsvägen har ej generellt företräde i förhållande till anslutande
mindre väg.

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I FÖRENINGEN

(och om du är intresserad meddela till någon i styrelsen om du vill ingå i
vår frivilliga arbetsgrupp, obs inget bindande åtagande, och delta i ev.
röjningsprojekt framöver.)
Föreningen bildades 1962 och firar alltså 60-årsjubileum i år!

Styrelse verksamhetsåret 2022-23

Gunnar Smitterberg, ordförande, gunnar.smitterberg@gmail.com

Tomas Lund, kassör, lundhkuse@gmail.com

Johan Dalén, sekreterare, johandalen49@gmail.com

Sophie Gill, gill.sophie@gmail.com