månadsarkiv: maj 2024

Kallelse till årsmöte 2024

Medlemmarna i Högklints Villaägareförening kallas härmed till årsmöte med efterföljande lammgrillning.

Årsmötet
Tid: 11 juli kl 18.00
Plats: Kuse gård
För att vara röstberättigad krävs betald årsavgift. Dagordning och ekonomisk redovisning kommer att finnas tillgängliga på årsmötet då även övriga frågor kan anmälas. Sådana kan även mailas direkt till ordföranden (Gunnar Smitterberg: gunnar.smitterberg@gmail.com).

Medlem i föreningen blir man genom att betala 150kr/hushåll i årsavgift via Swish 123 128 54 93 eller Bankgiro 5944-1402.

Vi återkommer med mer information om grillningen.

Vi kan också berätta att det blir strandröjning dagen innan årsmötet, onsdagen 10 juli

Med vänliga hälsningar, Styrelsen