månadsarkiv: mars 2015

Ny rondell och förlängd cykelväg

Snart kan man cykla säkrare från Visby till Högklint!

Trafikverket planerar att bygga om utfarten från Kneippbyn till Toftavägen till en rondell och samtidigt förlänga cykelvägen från Kneippbyn söderut till Kusevägen och förse den med belysning.

Cykelväg2

Åtgärderna ska göras med hänsyn till områdets känsliga natur och långa historia. Just nu upphandlas entreprenör för bygget och byggstart är beräknad till våren 2015.

Cykelväg1

Läs mer på Trafikverkets hemsida.