Om föreningen

Högklints Villaägareförening bildades 1962 för att bidra till trivsel och gemenskap för året runt-boende, sommarboende och besökande inom Högklintsområdet. Föreningen vill också verka för naturskydd inom området, driva utvecklingsfrågor och fungera som en remissinstans till Region Gotland, hembygdsföreningen och andra intressenter.

Inför sommaren städar föreningen stranden i Fridhemsviken. Föreningen har också ambitionen att bjuda in medlemmarna till en gemensam kväll på stranden med syfte att medlemmarna ska lära känna varandra.

Bänkarna och borden i viken, där du kan ha picknick med havsutsikt, har köpts in av föreningen. Vill du ta dig ner till stranden kan du göra detta via de trappor, som bekostats och underhålls av föreningen – trätrappan vid Buske fiskeläge eller stentrappan från allmänningen nedanför Fridhemsvägen. Föreningen har också köpt in och satt upp tre livräddningsbojar utefter stranden.

Föreningen underhåller vägskyltar med gatunamn till områdets vägar.