månadsarkiv: augusti 2015

Sommarfest 2015

Efter årsmötet var det dags för den årliga sommarfesten!

Härligt solsken, helgrillat lamm, trevligt sällskap, finfina lotterivinster och skön sång bäddade för en mycket trevlig kväll 🙂

(Klicka på bilderna för att se dem i större format.)


Under kvällen bjöds det även på skön sång av gospelkören Gudskelov från Lärbro, med några smakprov ur deras repertoar nedan:

(Ursäkta skakigheten, inte alltid enkelt att klappa händerna och filma stadigt på samma gång.)

Tack festkommittén för ett väl utfört arbete och tack alla som var med och gjorde kvällen så trevlig!

Årsmöte 2014/2015

Föreningens årsmöte hölls på Nygårds den 5 augusti kl 18.00 i strålande sol och ett trettiotal medlemmar närvarade.

Föreningens syfte är att

  • verka för skyddet av naturen inom det s.k. Högklintsområdet,
  • tillvarata föreningsmedlemmarnas gemensamma intressen inom området, särskilt vad avser ordning och trivsel,
  • verka som en remissinstans mot Region Gotland, hembygdsföreningen och andra intressenter, samt
  • driva utvecklingsfrågor som gagnar Högklintsområdet.

Under mötet hölls en kort diskussion kring ovanstående givet att ett knappt 50-tal av de över 250 fastigheterna inom området är medlemmar i föreningen (vilket också medför en viss svårighet att rekrytera medlemmar till styrelse- och andra poster i föreningsarbetet), och med tanke på hur styrelsen är sammansatt (i dagsläget är endast 1 av styrelsemedlemmarna permanent boende i området). För att kunna driva föreningen i enlighet med stadgarna bör medlemsantalet öka på sikt, liksom att man bör sträva efter en bättre balans mellan sommar- och permanentboende i styrelsen.

Styrelsen för 2015/2016 består av

Anna Ekman
Rolf Ekman
Charlotte Narbom
Jan Ringbom
Tove Boqvist, suppleant
Katinka Rheyneclaudes, suppleant

Det beslutades att nästa årsmöte med efterföljande fest skall hållas andra veckan i juli.

Läs hela protokollet här.