Bli medlem

Årsavgiften är 100 kr. Betalas till PlusGiro 18 86 19-1. Glöm inte ange namn och adress!

Årsavgiften är per hus/fastighet, inte per person.

Välkommen till föreningen!