Kategoriarkiv: Uncategorized

Kallelse till årsmöte 2021

Medlemmarna i Högklints Villaägareförening kallas härmed till årsmöte med efterföljande korvgrillning på stranden.

Tid: 14 juli kl 18.00
Plats: Kuse gård

Denna kallelse kommer även att delas ut i postlådor, samt anslås på föreningens anslagstavla under vecka 26.

Dagordning och ekonomisk redovisning kommer att finnas tillgängliga på årsmötet då även övriga frågor kan anmälas. Sådana kan även mailas direkt till ordföranden (se kallelsen).

Med vänliga hälsningar, Styrelsen

Sänkt fartgräns vid Högklint

Högklints villaägareförening har i en ansökan till Länsstyrelsen framfört önskemål om att sänka farten på vägarna i området kring Högklint till 40 km/h. Länsstyrelsen har genomfört en konsekvensutredning och funnit att det finns bra skäl att sänka farten och att ikraftträdandet och uppsättning av skyltar bör ske omgående. Se Länsstyrelsens slutliga beslut, samt kartbilagan för området som berörs.

Med vänliga hälsningar, Styrelsen

Julbad 2020

På grund av rådande omständigheter med Coronapandemin kommer det i år inte erbjudas glögg och pepparkakor på stranden under julaftons morgon. Det blir alltså inget gemensamt julbad, utan det får ske familjevis.

God Jul och Gott Nytt År!

Kallelse till årsmöte 2020

Medlemmarna i Högklints Villaägareförening kallas härmed till årsmöte.

Tid: 15 juli kl 18.00
Plats: Kuse gård (medtag stol). Vid bra väderlek fortsätter vi efter mötet till stranden för korvgrillning.

Ytterligare information finns i det bifogade dokumentet. Under vecka 27 delas detta även ut i postlådor, samt anslås på hemsidan och på föreningens anslagstavla.

Med vänliga hälsningar, Styrelsen

ÅRSMÖTE kallelse 2020.pdf

Julbad

Samling på stranden nedanför Fridhems kaffestuga på julafton kl 10.30. Föreningen kommer att stå för värmande glögg och pepparkakor. För de som inte kan deltaga eller önskar inleda nya året med ett dopp, kommer det att finnas möjlighet på nyårsdagen, samma tid, dock utan traktering.