Kategoriarkiv: Uncategorized

Sänkt fartgräns vid Högklint

Högklints villaägareförening har i en ansökan till Länsstyrelsen framfört önskemål om att sänka farten på vägarna i området kring Högklint till 40 km/h. Länsstyrelsen har genomfört en konsekvensutredning och funnit att det finns bra skäl att sänka farten och att ikraftträdandet och uppsättning av skyltar bör ske omgående. Se Länsstyrelsens slutliga beslut, samt kartbilagan för området som berörs.

Med vänliga hälsningar, Styrelsen

Julbad 2020

På grund av rådande omständigheter med Coronapandemin kommer det i år inte erbjudas glögg och pepparkakor på stranden under julaftons morgon. Det blir alltså inget gemensamt julbad, utan det får ske familjevis.

God Jul och Gott Nytt År!

Kallelse till årsmöte 2020

Medlemmarna i Högklints Villaägareförening kallas härmed till årsmöte.

Tid: 15 juli kl 18.00
Plats: Kuse gård (medtag stol). Vid bra väderlek fortsätter vi efter mötet till stranden för korvgrillning.

Ytterligare information finns i det bifogade dokumentet. Under vecka 27 delas detta även ut i postlådor, samt anslås på hemsidan och på föreningens anslagstavla.

Med vänliga hälsningar, Styrelsen

ÅRSMÖTE kallelse 2020.pdf

Julbad

Samling på stranden nedanför Fridhems kaffestuga på julafton kl 10.30. Föreningen kommer att stå för värmande glögg och pepparkakor. För de som inte kan deltaga eller önskar inleda nya året med ett dopp, kommer det att finnas möjlighet på nyårsdagen, samma tid, dock utan traktering.

Inbjudan till picknick och diskussion om föreningens framtid

Under årsmötet 8 juli 2016 avgick tre av de fyra ordinarie ledamöterna efter att ha suttit sina mandatperioder. De två suppleanterna avgick också. Valberedningen hade, trots idogt arbete, inte lyckats hitta ersättare.

Årsmötet beslöt därför att bordlägga frågan om val av nya styrelsemedlemmar, suppleanter, revisorer, valberedning och festkommitté. Ett nytt möte ska hållas på Fridhemsstranden tisdagen den 26/7 kl 18.00 för att diskutera föreningens framtid och försöka få fram nya ledamöter. Om vädrets makter är emot oss flyttas mötet till torsdagen den 28/7.

Inbjudan delas ut i samtliga brevlådor inom området. Du kan också läsa den här: Inbjudan picknick HK 26 juli.

Välkommen!