Kallelse till årsmöte 2019

Medlemmarna i Högklints Villaägareförening kallas härmed till årsmöte.

Tid: 17 juli kl 18.00
Plats: Högklintsstugan, Utsiktsvägen

Med vänliga hälsningar, Styrelsen

Kallese årsmöte VÄF 2019.pdf