Information från årsmötet 2018

Föreningens årsmöte ägde rum den 10.7 2018 och en sammanfattning av mötet kan läsas i det bifogade informationsbladet.

Hälsningar Styrelsen