Inbjudan till picknick och diskussion om föreningens framtid

Under årsmötet 8 juli 2016 avgick tre av de fyra ordinarie ledamöterna efter att ha suttit sina mandatperioder. De två suppleanterna avgick också. Valberedningen hade, trots idogt arbete, inte lyckats hitta ersättare.

Årsmötet beslöt därför att bordlägga frågan om val av nya styrelsemedlemmar, suppleanter, revisorer, valberedning och festkommitté. Ett nytt möte ska hållas på Fridhemsstranden tisdagen den 26/7 kl 18.00 för att diskutera föreningens framtid och försöka få fram nya ledamöter. Om vädrets makter är emot oss flyttas mötet till torsdagen den 28/7.

Inbjudan delas ut i samtliga brevlådor inom området. Du kan också läsa den här: Inbjudan picknick HK 26 juli.

Välkommen!