Kallelse till årsmöte 2020

Medlemmarna i Högklints Villaägareförening kallas härmed till årsmöte.

Tid: 15 juli kl 18.00
Plats: Kuse gård (medtag stol). Vid bra väderlek fortsätter vi efter mötet till stranden för korvgrillning.

Ytterligare information finns i det bifogade dokumentet. Under vecka 27 delas detta även ut i postlådor, samt anslås på hemsidan och på föreningens anslagstavla.

Med vänliga hälsningar, Styrelsen

ÅRSMÖTE kallelse 2020.pdf