Styrelsen

Föreningens styrelse 2018/2019

Gunnar Smitterberg, ordförande

Tomas Lundh, kassör

Johan Dalén, sekreterare

Jane Rastad, suppleant

Göran Larsson, suppleant