Ny rondell och förlängd cykelväg

Snart kan man cykla säkrare från Visby till Högklint! Trafikverket planerar att bygga om utfarten från Kneippbyn till Toftavägen till en rondell och samtidigt förlänga cykelvägen från Kneippbyn söderut till Kusevägen och förse den med belysning. Åtgärderna ska göras med hänsyn till områdets känsliga natur och långa historia. Just nu upphandlas entreprenör för bygget och byggstart är beräknad till vårenFortsätt läsa